Privacyverklaring  (AVG)

Dit is de Privacy Verklaring van Stichting Pertolongan. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen.

I. Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese Unie (EU) is vastgesteld. Zij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens, en is op 25 mei 2018 ingegaan. De AVG schrijft voor dat een stichting uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. U heeft stichting Pertolongan persoonsgegevens verstrekt omdat u donateur bent of ge´nteresseerd bent in onze stichting. Hiermee wordt u geacht voornoemde toestemming te hebben gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij beheren en voor onze stichting gebruiken:

1. Een digitaal nieuwsbriefbestand
Met daarin opgenomen: voor- en achternaam en e-mailadres van ge´nteresseerden en donateurs. Dit bestand wordt gebruikt om drie keer per jaar een nieuwsbrief te versturen.

2. Een website (www.pertolongan.nl)
Met daarin opgenomen: informatie voor belangstellenden; verslagen met fotoĺs van belangrijke projecten van de stichting; de samenstelling van het bestuur en de namen van de bestuursleden.

II. Bepalingen AVG
Pertolongan voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens):

Artikel 1: Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om het werk van Stichting Pertolongan te continueren, hebben we wel een aantal persoonsgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij enkel voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Artikel 2: Minderjarigen
Stichting Pertolongan heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. De enige informatie die bewaard wordt, betreft de contactgegevens van de kinderen en jongeren die wij ondersteunen. De ouders van deze kinderen hebben hier toestemming voor gegeven.

Artikel 3: Gegevens van websitebezoek
Stichting Pertolongan ontvangt geen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website.

Artikel 4: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en veranderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met marliesgreve@hccnet.nl.

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer het contact bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Artikel 6: Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Stichting Pertolongan verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De enige uitzondering hierop is als dit gaat om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7: Telefoongesprekken
Telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard. Eventueel ingesproken berichten (via een antwoordapparaat) worden binnen 14 dagen door ons verwijderd.

Artikel 8: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

- Versie 25 juni 2018 -