Meerjarenplan 2014 - 2018

Stichting Pertolongan Untuk Masyarakat IndonesiaVoorschoten, december 2013


I. Inleiding


De Stichting Pertolongan (hulpverlening) is op 15 oktober 2003 opgericht door Ruud Greve als dank voor de ondervonden gastvrijheid van de IndonesiŽrs.

De Stichting legt het accent op projecten die kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een handicap een betere toekomst kunnen geven.

Het geld van de donateurs komt vooral ten goede aan activiteiten die direct zijn gericht op armoedebestrijding, het bevorderen van educatie speelt daarom bij onze stichting een belangrijke rol.Dit beleidsplan 2014-2018 beschrijft:

* De missie van Pertolongan (II);
* De projecten die in 2014 - 2018 uitgevoerd gaan worden (III);
* Financieel overzicht (IV);
* Organisatiestructuur (V).II. Missie Pertolongan


De stichting heeft ten doel het steunen middels adviezen en/of financiŽle bijdragen aan kleinschalige projecten, zoals weeshuizen, scholen en instellingen voor geestelijk gehandicapten. Daarnaast kan in bijzondere gevallen startkapitaal worden verschaft aan personen die met behulp van deze steun een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Kenmerkend voor Stichting Pertolongan is de directe, persoonlijke en adviserende hulp, waarbij respect voor de hulpzoekende voorop staat. Zo goed mogelijk wordt er ter plaatse gecontroleerd of de financiŽle ondersteuning op de juiste wijze besteed wordt.

Pertolongan werkt volledig belangeloos en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan arme of kwetsbare inwoners van Java.III. Projecten 2014 - 2018

1.    Ondersteuning individuele scholieren en studenten
In Yogyakarta en omgeving worden verschillende kansarme kinderen/jongeren ondersteund bij het volgen van hun schoolloopbaan. Het basisonderwijs in IndonesiŽ is gratis, maar het ontbreken van een uniform of schoolmaterialen kan voor ouders een reden zijn om hun kinderen niet naar school te laten gaan. Het volgen van middelbaar onderwijs of de universiteit is voor veel jongeren onbereikbaar. Veelbelovende studenten krijgen van Stichting Pertolongan financiŽle ondersteuning.
 
2.    Ontwikkelingsprojecten desa
Naast individuele of gezinshulp werkt Pertolongan aan projecten waarbij de levensstandaard van een hele desa door gerichte hulp kan stijgen. Zo is er een project te Bantul (Yogya), waar Indonesische leraren met hulp van Stichting Pertolonan een zaterdagschool 'Sekolah Bahasa Inggris' hebben gesticht. De komende periode krijgt deze school structureel een financiŽle ondersteuning.

Of een arme desa in Candran. Deze desa, met hoofdzakelijk landbouwers, is geholpen door Stichting Pertolongan door er een 'levend museum' van te maken. Stadskinderen uit Jakarta komen daar nu een dagje 'boeren', toeristen kunnen zelf tot hun knieŽn in het water van de rijstvelden staan. Oude tradities worden gevierd en uitgelegd. Stichting Pertolongan zorgt voor continuering en ondersteunt nieuwe initiatieven indien nodig.

3.    Langdurende ondersteuning tehuizen
In Yogyakarta en omgeving geeft Stichting Pertolongan steun aan een weeshuis en een tehuis voor verstandelijke gehandicapten:

Ten Noorden van Yogyakarta is de inrichting Bina Remaja. Hier krijgen 105 gehandicapte kinderen en jong volwassenen begeleiding, waarvan er 35 intern verblijven. Op initiatief van Stichting Pertolongan is er een sociale werkplaats gebouwd. De komende jaren worden er meer faciliteiten gerealiseerd voor deze doelgroep die Pertolongan financieel gaat ondersteunen.

In Magelang is een tehuis waarin 29 kinderen zijn opgenomen. Ook dit internaat wordt al vele jaren ondersteund door Stichting Pertolongan, met name op het gebied van educatie.

4. Samenwerkingsprojecten met (Indonesische) vrijwilligersorganisaties
In Jakarta geeft Stichting Pertolongan ondersteuning aan project 'Missile', een Indonesische vrijwilligersorganisatie die educatieprojecten opzet voor kansarme kinderen en 'Stichting van Sjors', opgericht door een gedreven Nederlandse vrijwilliger.V. Financieel overzicht

Actuele bedrijfsvoering

Stichting Pertolongan heeft zich het laatste jaar ontwikkeld tot een gezonde organisatie. De belangrijkste inkomstenbron is de donaties van bedrijven en particulieren.

De fondsen die de stichting verkrijgt worden door het bestuur beheert en beschikbaar gesteld aan plannen die passen binnen de missie van de stichting. Controle op dit beheer van fondsen gebeurt door de penningmeester en het bestuur. De stichting hoopt in 2014 en de daarop volgende jaren  over fondsen te kunnen beschikken waardoor de ingezette projecten gecontinueerd kunnen worden en nieuwe activiteiten kunnen worden ontplooid.

De Stichting beschikt over een ANBI-status, waardoor private giften onder een fiscaal gunstiger regime vallen.VI. Organisatiestructuur

Stichting Pertolongan wordt aangestuurd door een bestuur. Het bestuur heeft regelmatig contact met de contactpersonen in IndonesiŽ. Middels een jaarlijkse nieuwsbrief worden alle donateurs van het gevoerde beleid en de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

De voorzitter van Pertolongan maakt jaarlijks een jaarverslag en de penningmeester een financiŽle verantwoording. Daarbij bewaakt het bestuur het doel van de stichting, namelijk het verbeteren van de positie van kansarme IndonesiŽrs.